Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groene karakter Koningshof

Het is nu een kale bedoening in fase zes, maar dat blijft gelukkig niet zo. Na de werkzaamheden worden nieuwe bomen en ander groen weer geplant. Daarbij heeft de gemeente vooral gekeken naar variatie.

Verschillende soorten

Langs de Rivierenlaan worden verschillende soorten bomen, zoals de amberboom, iep en haagbeuk geplant. Dit zorgt voor een gevarieerd beeld van de wijkontsluitingsweg. Op dit soort plaatsen, met meer ruimte, is ervoor gekozen grotere boomsoorten te plaatsen. In de woonstraten is over het algemeen wat minder ruimte en daar komen kleinere bomen terug, zoals prunus en veldesdoorn. Op de parkeerpleintjes en op zichtlocaties is gekozen voor de opvallende boomsoorten zoals de magnolia, amberboom en valse christusdoorn.

Natuurvriendelijke oever

Bij de speelplek aan de Nederrijn wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. In dit soort oevers groeien verschillende planten en kruiden, wat weer gunstig is voor vlinders en bijen. Bijkomend voordeel is dat het water meer zichtbaar wordt en wellicht bruikbaar om eens een hengeltje uit te gooien.