Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groenadoptie in fase 6 van Koningshof

Een nieuw initiatief in fase 6 is groenadoptie. Bewoners kunnen vrijwillig een stuk openbaar groen in bruikleen nemen - adopteren - en zelf onderhouden. Hiermee kunnen zij een deel van het groen in de openbare ruimte anders inrichten dan het basisgroen dat de gemeente verzorgt. Meer informatie volgt op de informatieavond van 9 december.

Groenadoptie vergroot de betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte en bij de directe woonomgeving. Ook vergroot dit de sociale contacten in de wijk.

Openbaar groen in bruikleen

Bij groenadoptie nemen bewoners vrijwillig een stuk openbaar groen in bruikleen van de gemeente. Deze stukken grond blijven openbaar en groen van karakter. Naast plantvakken en groenstroken kan het ook gaan om geveltuintjes en boomspiegels. Tussen de gemeente en initiatiefnemers worden afspraken gemaakt over wie wat doet en wat wel en niet mag.

Meer informatie

Op de informatieavond van 9 december krijgt u meer informatie over de plantvakken die in aanmerking komen voor groenadoptie en over de afspraken die tussen de gemeente en initiatiefnemers moeten worden gemaakt.