Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groen licht voor de economische visie

De gemeenteraad heeft donderdag 19 december de economische visie voor de gemeente vastgesteld. Deze visie geeft richting aan het economisch beleid van de gemeente tot 2025. De visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ondernemers en belangenorganisaties.

Foto voorkant Economische Visie

Ondernemers geven aan dat het prettig ondernemen is in de gemeente en dat we met z’n allen trots mogen zijn. Maar er zijn ook verbeterpunten en uitdagingen.

Lokale economie versterken

De focus komt te liggen op ´nieuw en duurzaam ondernemerschap’. Wij willen onze huidige lokale economie versterken. Ook leggen wij, samen met de ondernemers, de komende jaren de focus op vier ambities: duurzaam en circulair ondernemen, arbeidsmarkt & werkgelegenheid, bruisende winkelcentra en moderne glastuinbouw. Deze ambities staan uitgebreider beschreven in de visie. De economische visie is hieronder te downloaden.

Samen met ondernemers

Nu de visie goedgekeurd is, is de volgende stap met elkaar nadenken over ‘hoe’ wij de gestelde doelen voor elkaar krijgen. Dit komt te staan in een lokale actieagenda. Deze actieagenda is in het eerste kwartaal van 2020 gereed. Samen met ondernemers werken we dan direct en heel concreet aan een nog mooier en bruisender Pijnacker-Nootdorp.