Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groen karakter blijft in Koningshof

De openbare ruimte in Koningshof is aan de krappe kant. Net als in de eerdere fasen zal in fase 6 bijna al het bestaande groen tijdelijk verdwijnen om de nieuwe riolering aan te kunnen leggen.

Straat met huizen en bomen in het Koningshof

Veel groen staat óf te dicht bij de riolering óf kabels en leidingen. Ook moet er op bepaalde plaatsen zo veel worden opgehoogd dat de bomen en struiken het niet zullen overleven. Per projectfase kijkt de gemeente naar de bomen en het groen. Hierbij letten we op de standplaats van de boom, de uit te voeren ophoging en het soort boom. De gemeente is terughoudend in het kappen, maar in fase 6 zal waarschijnlijk zo’n 90% van de bomen en struiken moeten verdwijnen.

Nieuwe beplanting

Na de werkzaamheden worden nieuwe bomen en struiken geplant. Zo blijft Koningshof ook na de herinrichting een groene wijk. Het groen heeft alleen even de tijd nodig om weer tot volle wasdom te komen. Hoe het straks weer gaat worden, is te zien in Koningshof-Oost en in fase 4 van Koningshof-West, waar al nieuwe bomen en heesters zijn geplant.

Het groen wordt gekapt kort voordat de nuts-bedrijven starten met het vernieuwen van de kabels en leidingen, rekening houdend met het kapseizoen.