Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Greenport Westland-Oostland

Greenport Westland-Oostland is het grootste glastuinbouwgebied in Nederland en beslaat de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Zevenhuizen-Moerkapelle, Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel en Barendrecht.

Greenport flyer

De gemeenten die tot Greenport Westland-Oostland behoren spannen zich gezamenlijk met andere partijen in om de glastuinbouw als vitale, economische sector toekomstperspectief te bieden.

Wat is Greenport?

De Greenport Westland-Oostland is wereldwijd exporteur van bloemen, planten, groente en fruit en levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de regionale en (inter)nationale economie. Het gebied blinkt uit in een combinatie van veredeling, productie, internationale handel, distributie, logistiek rond veilingen, marketing, innovatie en kennis op het gebied van teelt en toelevering. Greenport Westland-Oostland biedt werk aan meer dan 50.000 mensen. De brochure laat zien wat het succes is van de greenport, waar de ambities liggen en hoe ondernemers en bestuurders samen werken aan het behoud van deze wereldwijde toppositie.

Gebiedsvisie helpt Greenport Westland-Oostland verder

Westland-Oostland moet zich ontwikkelen tot een bereikbare, innovatieve, duurzame en dynamische greenport met een hoogstaand kennisnetwerk. Dat is te lezen in de Visie Greenport Westland-Oostland. In de visie zijn ambities en concrete projecten geformuleerd die moeten leiden tot behoud en versterking van de positie van de glastuinbouw als vitale, economische sector. De visie is tot stand gekomen in overleg met het bedrijfsleven, belangenorganisaties en medeoverheden.

De gemeenten zullen de visie gebruiken om met de andere overheden, het tuinbouwbedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties overeenstemming te bereiken over de te volgen koers en de (onder andere financiële) inzet van alle partijen.

Integrale visie

Om de greenport een goede toekomst te bieden, is afstemming met wonen, water, groen en verkeersinfrastructuur vereist. Om die reden is de integrale ruimtelijke visie Greenport Westland-Oostland opgesteld. De visie gaat uit van bestaand beleid en visies van de gemeenten en van de ruimtelijke kaders van de provincie en de stadsregio’s.