Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Goede response leefbaarheidsonderzoek

In de periode maart/april is het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek gehouden. Ruim 4.300 inwoners ontvingen een enquêteformulier. 1.551 inwoners hebben aan het onderzoek deelgenomen. De respons van 36% is ten opzichte van landelijke cijfers goed te noemen.

Bedankt

Onder de deelnemers zijn 20 cadeaubonnen verloot. De gemeente bedankt de deelnemers voor hun betrokkenheid!

Resultaten in derde kwartaal

De ontvangen reacties worden verwerkt in een rapport. De resultaten worden in het derde kwartaal van dit jaar bekend gemaakt.