Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Goed voorbereid naar het keukentafelgesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Voor Elkaar

Wie zijn erbij?

Het keukentafelgesprek voert u met een medewerker van de gemeente. Dat kan een Wmo-consulent zijn of een medewerker van het kernteam. De gemeente zal ook vragen of u iemand uit uw omgeving wilt meenemen. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger.

Belangrijke vragen

Tijdens het gesprek komen 4 belangrijke vragen aan bod:

Wat wilt u veranderen of bereiken?

  • U heeft een keukentafelgesprek omdat u tegen moeilijkheden of beperkingen aanloopt. Waar loopt u precies tegenaan? En wat zijn de doelen waar u aan wilt werken?

Wat kunt u zelf doen?

  • Wat kunt u zelf doen om het op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

  • Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen? - Wat voor hulp is er mogelijk?

Wat voor hulp is er mogelijk?

  • Is er een dienst of activiteit in uw gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers. De medewerker van de gemeente kijkt dan of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening. Of misschien is voor u een persoonlijke oplossing nodig: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.