Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gladheidbestrijding 2019-2020

De gemeente en de aannemer, die de gladheidbestrijding voor de gemeente uitvoert, hebben zich weer goed voorbereid op deze winter. We zijn er klaar voor!

Sinds vorig jaar heeft de gemeente de gladheidbestrijding op de hoofdwegen en fietspaden uitbesteed aan een extern bedrijf. We zijn toen ook volledig overgestapt op het preventief strooien van de wegen met natzout.

Hoe wordt de bestrijding van de gladheid uitgevoerd?

  • Er is één strooiregime; alle wegen die zijn opgenomen in de strooiroutes worden in opdracht van de gemeente op het zelfde moment preventief gestrooid volgens de natzout methode. Op de N470 wordt de gladheid door de provincie bestreden.
  • Door het toepassen van de natzout methode wordt de hoeveelheid strooizout beperkt. Bij de natzout methode wordt het zout dat op de wegen wordt gestrooid ‘nat’ gemaakt waardoor het aan de weg blijft kleven. Bij deze methode is minder zout per m2 nodig in vergelijking met de oude methode waarbij droogzout werd gebruikt. Doordat het ‘natte’ zout aan de weg blijft plakken is het ook effectiever.
  • Sinds vorig jaar is het te strooien oppervlakte toegenomen met nieuwe en gereconstrueerde wegen en fietspaden. Zo zijn onder andere de Komkommerweg, de eerste delen van de Oostelijke randweg en het gerenoveerde Virulypad aan het areaal toegevoegd. Daarnaast zijn er verschillende kleine aanpassingen in de routes doorgevoerd.

De gemeente heeft de regie en bepaalt waar, wanneer en hoe vaak er gestrooid wordt. Jaarlijks worden de routes geëvalueerd en aangepast.

Strooiwagen aan het strooien op het Oranjeplein in Pijnacker

Uitgangspunten

Enkele belangrijke uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het bestrijden van de gladheid zijn:

  • binnen ongeveer 500 meter van de woningen binnen de bebouwde kom is een gestrooide weg of fietspad.
  • binnen 3 uur na alarmering moet een strooiactie klaar zijn.
  • afzetpalen in fietspaden en hekken in de strooiroutes kunnen tijdens de winter periode van 1 november t/m 1 april worden verwijderd of neergelaten.

Strooiroutes

De gemeente moet er voor zorgen dat wegen en fietspaden bij gladheid veilig gebruikt kunnen worden. We kunnen niet alle wegen en paden strooien, daarom hebben we strooiroutes vastgesteld. In totaal wordt dit winterseizoen ongeveer 180 km aan wegen en fietspaden gestrooid. Om te zien welke wegen en fietspaden worden gestrooid kijkt u op de externe website gladheidbestrijding Pijnacker-Nootdorp.

Afwijking Hazepad

Het Hoogheemraadschap heeft het Hazepad tussen de Dwarskade en de Bieslandseweg fysiek afgesloten voor zwaar verkeer. Daardoor kan er op deze doorgaande fietsroute niet worden gestrooid. We raden fietser aan bij gladheid om te rijden via de gestrooide route Noordkade-Virulypad-Noordeindseweg-Bieslandseweg.

Effect van strooizout

Op wegen met relatief veel verkeer is het effect van het gestrooide zout snel te merken. Op wegen met minder verkeer en fietspaden duurt dit langer. Strooizout heeft het meeste effect rond het vriespunt. Bij lagere temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect snel af. Bij een temperatuur van ongeveer -9°C is de werking van strooizout bijna nihil. Bij de keuze van de te strooien routes is hierbij rekening gehouden. Routes met relatief weinig verkeer zijn daarom niet opgenomen. Ook het toepassen van natzout is veel effectiever dan de oude methode waarbij droogzout werd gebruikt.

Voor bijzondere omstandigheden heeft de gemeente op haar terrein aan de Ambachtsweg nog een (kleine) voorraad zout liggen. Als dat nodig is kan de gemeente incidenteel bijzondere locaties strooien.

Zoutbakken

Verspreid in de gemeente staan nog ongeveer 15 zoutbakken. De zoutbakken staan op een aantal speciale plekken verspreid in de gemeente. Het zout in de bakken is bedoeld voor het gebruik op die speciale locatie en niet voor privégebruik. De gemeente zorgt er voor dat de zoutbakken gevuld blijven.

Wat kunt u zelf doen?

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor het strooien of sneeuwvrij maken van de stoep. U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en/of sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels. De gemeente stelt geen strooizout beschikbaar voor privégebruik.