Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gladheidbestrijding 2018-2019

De gemeente gaat vanaf dit winterseizoen de gladheid anders aanpakken. De gladheidbestrijding op hoofdwegen en fietspaden is vanaf nu uitbesteed aan een extern bedrijf. Ook stappen we over naar het preventief strooien van natzout. Na een lange voorbereiding zijn we er helemaal klaar voor!

Waarom deze nieuwe aanpak?

  • Eén strooiregime; tot vorig jaar strooide de provincie in opdracht van gemeente Pijnacker-Nootdorp nog een aantal wegen. Nu worden alle wegen met uitzondering van de N470 in opdracht van de gemeente op het zelfde moment preventief gestrooid volgens de natzout methode.
  • De hoeveelheid strooizout beperken; bij de natzout methode wordt minder zout per m2 gebruikt. In tegenstelling tot de oude methode waarbij droogzout werd gebruikt blijft natzout ook beter aan de weg plakken waardoor het ook effectiever is.
  • Efficiënter en modern materiaal; door de gladheidbestrijding aan een bedrijf uit te besteden kan sneller en effectiever ingespeeld worden nieuwe ontwikkelingen en wordt er gestrooid met het modernste materiaal.
  • Areaal uitbreiding; de komende jaren krijgen we er nog een aantal wegen en woonwijken bij. Door het uitbesteden van de gladheidbestrijding is het eenvoudiger om deze wegen aan het areaal toe te voegen.

De gemeente blijft wel de regie voeren en bepaalt waar, wanneer en hoe vaak er gestrooid zal worden. Jaarlijks worden de routes geëvalueerd en aangepast.

Strooiwagen aan het strooien op het Oranjeplein in Pijnacker

Uitgangspunten

De uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het bestrijden van de gladheid zijn het zelfde gebleven. Enkele belangrijke zijn:

  • binnen ongeveer 500 meter van de woningen binnen de bebouwdekom is een gestrooide weg of fietspad.
  • binnen 3 uur na alarmering moet een strooiactie klaar zijn.
  • afzetpalen in fietspaden en hekken in de strooiroutes kunnen tijdens de winter periode van 1 november t/m 1 april worden verwijderd of neergelaten.

Strooiroutes

De gemeente moet er voor zorgen dat wegen en fietspaden bij gladheid veilig gebruikt kunnen worden. We kunnen niet alle wegen en paden strooien, daarom hebben we strooiroutes vastgesteld. Daarmee wordt in totaal 180 km aan wegen en fietspaden gestrooid.
Om te zien welke wegen en fietspaden worden gestrooid kijkt u op de externe website gladheidbestrijding Pijnacker-Nootdorp.

Effect van strooizout

Op wegen met relatief veel verkeer is het effect van het gestrooide zout snel te merken. Op wegen met minder verkeer en fietspaden duurt dit langer. Strooizout heeft het meeste effect rond het vriespunt. Bij lagere temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect snel af. Bij een temperatuur van ongeveer -9°C is de werking van strooizout bijna nihil. Bij de keuze van de te strooien routes is hierbij rekening gehouden. Routes met relatief weinig verkeer zijn daarom niet opgenomen.

Voor bijzondere omstandigheden heeft de gemeente op haar terrein aan de Ambachtsweg nog een (kleine) voorraad zout liggen. Als dat nodig is kan de gemeente incidenteel extra strooien.

Zoutbakken

Verspreid in de gemeente staan nog ongeveer 15 zoutbakken. De zoutbakken staan op een aantal speciale plekken verspreid in de gemeente. Het zout in de bakken is bedoeld voor het gebruik op die speciale locatie en niet voor privé gebruik. De gemeente zorgt er voor dat de zoutbakken gevuld blijven.

Wat kunt u zelf doen?

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor het strooien of sneeuwvrij maken van de stoep. U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en/of sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels. De gemeente stelt geen strooizout beschikbaar voor privégebruik.