Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gladheidbestrijding 2017-2018

De gemeente is klaar voor de bestrijding van gladheid deze winter. De routes zijn getest, we staan weer paraat om te strooien.

Strooien

Als het glad is, start de gemeente met het strooien van de hoofdroutes (wegen en fietspaden), de busroutes en (hoofd)ontsluitingswegen. In totaal wordt 160 kilometer weg gestrooid. De routes zijn zo samengesteld dat zij binnen drie uur na alarmering zijn gestrooid. Vanwege verkeersdrukte strooien we bij voorkeur buiten de spits.

Naast de hoofdroutes strooit de gemeente ook nog enkele bijzondere routes, zoals schoolroutes, winkelcentra en dergelijke. Dit gebeurt alleen als de (weers)situatie daar om vraagt.

Uitgangspunt is dat binnen ongeveer 500 meter van de woningen in de bebouwde kom een gestrooide weg of fietspad is. Bij het bepalen van de te strooien wegen, fiets- en voetpaden zijn afwegingen gemaakt tussen milieu, veiligheid, snelheid en kosten.

Gladheidbestrijding

Strooiroutes

De provincie Zuid-Holland strooit preventief de volgende hoofdwegen: Oost- en Westlaan, Klapwijkseweg, Katwijkerlaan, Vlielandseweg, Delftsestraatweg, Nootdorpseweg, Noordweg, (deel) Oudeweg, Molenaar Blonkweg, Hofweg en Tuindersweg.
Een volledige lijst en een kaart met de te strooien wegen en fietspaden vindt u hieronder.

Meer informatie

Alarmering door Meteogroup

Meteogroup levert de gemeente informatie over mogelijke gladheid, ijzel en sneeuwval in de regio. Op basis van deze informatie gaan we strooien. Ondanks alles kan het vooral bij licht vriezend weer plaatselijk zeer glad worden. Hiertegen is niet te strooien. Het blijft dus altijd oppassen.

Terug naar boven

Effect strooizout

Op wegen met relatief veel verkeer is het effect van strooien snel te merken. Op wegen met minder verkeer en fietspaden duurt dit langer. Strooizout heeft het meeste effect rond het vriespunt. Bij lagere temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect snel af. Bij een temperatuur van ongeveer -9°C is de werking van strooizout bijna nihil.

Terug naar boven

Voorraad strooizout

In de loods van de buitendienst aan de Ambachtsweg ligt 225 ton strooizout en in Harlingen ligt nog zo’n 250 ton. In totaal hebben we dus 475 ton strooizout in voorraad. De afgelopen winter zijn we 21 keer uitgerukt. In totaal hebben we ruim 200 ton zout gestrooid.

Terug naar boven

Zoutbakken

Het aantal zoutbakken is de laatste jaren terug gebracht tot 13 stuks. Veel zoutbakken waren overbodig. Ze stonden op plekken die ook met de stooiroute gestrooid werden. Ook bleek dat het zout uit de bakken niet gebruikt wordt voor de bestrijding van gladheid ter plekke, maar meegenomen wordt voor privégebruik. Bovendien is het aanvullen van zoutbakken zeer arbeidsintensief, vooral in een periode die al veel vraagt van de medewerkers van het servicebedrijf.

Terug naar boven

Wat kunt u zelf doen?

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor het strooien of sneeuwvrij maken van de stoep. U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels. De gemeente stelt geen strooizout beschikbaar voor privégebruik.

Terug naar boven