Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gezocht: Lid Toetsingscommissie Huisvesting

We zoeken een lid voor de Toetsingscommissie Huisvesting. Deze commissie beoordeelt ingediende aanvragen voor een voorrangsverklaring woonruimte en brengt hierover advies uit aan het college. Interesse? Stuur binnen twee weken uw motivatiebrief aan de gemeente.

De Toetsingscommissie Huisvesting bestaat uit een voorzitter, een ambtelijk secretaris, twee leden en een adviseur. De commissie vergadert in principe eenmaal per maand. Voor het bijwonen van de vergaderingen is de gemeentelijke regeling presentiegeld van kracht.

Wie zoeken we?

Aan een lid van de Toetsingscommissie Huisvesting worden de volgende eisen gesteld:

Het lid moet onafhankelijk te zijn. Dit wil zeggen dat hij/zij:

  • Niet verbonden is met een woningcorporatie in de regio Haaglanden;
  • Geen lid is van of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Ook moet het commissielid bekend zijn met de maatschappelijke problematiek rond huisvesting en hiermee affiniteit hebben, zo mogelijk vanuit zijn/haar beroep of vakgebied.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L.Suijker, teamleider afdeling Maatschappelijke Zaken. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 015.

Reageren?

Heeft u interesse in het lidmaatschap van de Toetsingscommissie Huisvesting? Stuur dan een korte brief met uw motivatie en uw curriculum vitae binnen twee weken naar:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
t.a.v. de heer L.Suijker
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

U kunt ook via e-mail reageren: info@pijnacker-nootdorp.nl.