Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gezocht: lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Pijnacker-Nootdorp

Bent u maatschappelijk betrokken? En heeft u ervaring met de ondersteuning van de gemeente omdat u bijvoorbeeld een uitkering ontvangt of ondersteuning via de Wmo krijgt? Dan is het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein misschien iets voor u!

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein met uw inbreng?

Met uw inbreng adviseert de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) de gemeente over het gevoerde beleid of te voeren beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, en Werk en Inkomen. Ook bewaakt de ASD of de gemeente inwoners en organisaties bij de beleidsontwikkeling betrekt en of de uitvoering goed geregeld is voor de mensen die het nodig hebben.

De ASD gaat op 1 januari 2018 van start en bestaat uit een voorzitter en 9 leden. De ASD wordt versterkt door een netwerk van personen op wie een beroep kan worden gedaan omdat zij veel ervaring met een uitkering of voorziening of een bijzondere deskundigheid op Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Werk en Inkomen hebben. De ASD wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris.

Er zijn nu 8 leden voorgedragen voor benoeming door het college. De ASD zoekt dus nog één extra lid.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken iemand die ervaring heeft op het gebied van één of meerdere werkgebieden in het sociaal domein. Het gaat erom dat u signalen uit de individuele situaties van inwoners, vanuit het cliënten- en/of naastenperspectief helpt vertalen naar een advies aan de gemeente. Het is daarom noodzakelijk dat u in Pijnacker-Nootdorp woont. Het is een pre als u een lokaal netwerk heeft in Nootdorp.

Als u lid bent van de ASD, betekent dit dat u ongeveer 10-15 keer per jaar vergadert, waarvoor u enige voorbereidingstijd nodig heeft. U verbindt zich in principe voor vier jaar aan de ASD met de mogelijkheid van een verlenging.

Wat levert het u op?

De ASD is een belangrijke schakel tussen de gemeente enerzijds en burgers die ondersteuning ontvangen van de gemeente of zich inzetten voor de samenleving anderzijds. U vervult dus een maatschappelijk nuttige en voor de gemeente belangrijke functie. U ontmoet personen in de ASD en het netwerk sociaal domein die net als u maatschappelijk betrokken zijn of zelf ondersteuning nodig hebben. U krijgt u een vergoeding van € 98,32 per vergadering.

Meer informatie of reageren?

Wilt u meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Wendy van der Burg van de afdeling Beleid, email w.vanderburg@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 14 015.

Spreekt het u aan om lid te worden van de ASD? Dan nodigen wij u van harte uit te reageren. Stuur uw motivatie voor 2 januari per e-mail naar w.vanderburg@pijnacker-nootdorp.nl. Solliciteren per brief kan ook. Stuur uw brief dan naar gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. W. van der Burg, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker onder vermelding van ‘vacature lid Adviesraad Sociaal Domein’.