Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gezocht: 25 leerwerkplekken voor mbo’ers

Vanaf september zijn 25 nieuwe leerwerkplekken nodig, voor jongeren van 16 tot 23 jaar, die de Beroeps Begeleidende Leerweg volgen.

Jongen aan het werk op een leerwerkplek

Onder begeleiding werkt de jongere vier dagen en volgt hij of zij één dag per week een middelbare beroepsopleiding (mbo). Voor werkgevers snijdt het mes aan twee kanten. Jongeren krijgen een kans om werkervaring op te doen, terwijl de tijdelijke werknemer relatief goedkoop is. Wie een leerwerkplek biedt maakt zelfs kans op een taart!

Mogelijke voordelen voor werkgevers zijn verder bijvoorbeeld:

  • Een leerling drukt niet op de formatie
  • Een leerling kan tijdelijke klussen oplossen
  • Een leerling kan op verschillende klussen worden ingezet, zodat hij of zij leert van diverse werkzaamheden
  • Voor een leerling wordt subsidie verkregen
  • Als bedrijf kunt u zich extra promoten door te laten zien dat u Maatschappelijk Verantwoord onderneemt
  • Als bedrijf bent u meer betrokken bij branche ontwikkelingen.

Criteria

Wie leerwerkplekken wil aanbieden, moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten werkgevers een ‘Erkend Leerbedrijf’ zijn. Het daarvoor benodigde certificaat is aan te vragen via de website http://www.stagemarkt.nl/bedrijven.aspx. Meer informatie over BBL, opleidingsniveaus en branches vindt u op de website www.roc.nl.