Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde verkeerssituatie omgeving Thorbeckelaan

Wist u dat de Thorbeckelaan, Troelstralaan, Nobellaan en aangrenzende buurten in Pijnacker Noord in een 30 km zone en parkeerverbod zone liggen?

vekeersbord 30-km zone

Dit wordt met borden aangegeven aan het begin van de Nobellaan bij de rotonde en aan het begin van de Thorbeckelaan op de hoogte van de Groen van Prinstererlaan. Ook wordt op verschillende plaatsen in de buurt aangegeven dat de verkeerssituatie gewijzigd is.

30 km zone

Alle kruisingen binnen de 30 km zone zijn gelijkwaardig. Dat betekent dat alle bestuurders van rechts, dus ook fietsers en bromfietsers, voorrang hebben!

Parkeerverbod zone

De parkeerverbod zone houdt in dat er alleen geparkeerd mag worden in de parkeervakken.

In de Staatsliedenbuurt wordt nogal eens geparkeerd buiten de nieuw ingerichte parkeervakken en soms zelfs op de pleintjes. Dit is absoluut niet de bedoeling. Er is bewust voor gekozen om op bepaalde plekken geen parkeerplaatsen te maken. Dit kan zijn voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en vuilnisauto’s, soms om particuliere in- en uitritten goed bereikbaar te houden, of gewoon voor de verkeersveiligheid. Parkeren buiten de vakken kan u een boete opleveren.