Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geslaagde 1e boring in Pijnacker Noord

In de wijk Pijnacker Noord wordt een ondergronds warmtetransportnet aangelegd langs de zestien flats van Rondom Wonen. De eerste graaf- en boorwerkzaamheden zijn afgerond.

Plattegrond waar warmtetransportnet is aangelegd in Pijnacker Noord

Woningcorporatie Rondom Wonen heeft besloten om 470 appartementen in Pijnacker Noord voor hun warmtevoorziening aan te sluiten op de bestaande aardwarmtebron bij het bedrijf Ammerlaan The Green Innovator aan de Nootdorpseweg.

Eerste boring goed verlopen

Half juli is gestart met de graaf- en boorwerkzaamheden voor de aanleg van de leidingen vanaf Ammerlaan naar de Wegendoornlaan. In de week van 3 augustus volgt een tweede horizontale gestuurde boring, waarbij de warmtetransportleidingen van de boorlocatie op de Vogelkerslaan naar de Kuyperlaan worden aangelegd.

Start tweede boring

Ook voor deze tweede boring geldt dat materieel aan- en afgevoerd moet worden en dat bepaalde parkeerplaatsen niet gebruikt kunnen worden. Ook de Thorbeckelaan wordt kortstondig afgesloten tussen de Kuyperlaan en de Groen van Prinstererlaan om de leidingen voor deze boring gereed te maken. Bewoners kunnen dan de wijk verlaten via de Troelstralaan. Dit ongemak zal slechts enkele dagen in beslag nemen.

Parkeerplaatsen en bereikbaarheid

Inmiddels is dan ook gestart met de aanleg van de hoofdleidingen en de verbindingen met de flats aan de Wegendoornlaan, Vogelkerslaan en Acacialaan. Ook hier is enige overlast niet te voorkomen omdat mogelijk een deel van de bestrating en speelplek wordt opgegraven voor de aanleg van de leidingen. De parkeerplaatsen aan het einde van de straat zijn tijdens de werkzaamheden niet bruikbaar. Wel wordt ervoor gezorgd dat de woningen bereikbaar blijven, evenals de garages onder de flats.

Mogelijke overlast

Aannemer VB Projects BV en Welvreugd BV voeren het werk uit voor Ammerlaan Warmte Exploitatie BV. Zij stellen alles in het werk om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.