Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeenteraad in gesprek over visie sociaal domein

De gemeenteraad sprak 28 maart met vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties over de veranderingen in het sociaal domein.

Tien handen op elkaar

Het waren intensieve en informatieve gesprekken over verschillende onderwerpen. Dit artikel bevat slechts enkele thema’s die aan bod kwamen.

We vragen van de inwoner en zijn omgeving om te beginnen met wat zij zelf kunnen doen om problemen aan te pakken. De gemeente gaat ook uit van eigen verantwoordelijkheid en tegenprestatie. Bij individuele verstrekkingen moet de burger ook altijd zichzelf blijven inzetten.

Eigen kracht

Verder gaat de gemeente uit van eigen kracht van inwoners. Professionele vangnetdienstverlening is er voor de ‘uitzonderingen’. Mensen die in hun dagelijks leven intensieve en/of permanente ondersteuning nodig hebben. De gemeente betaalt de kosten en beslist ook wie diensten of producten mag leveren.

Samen

De gemeente vindt dat dat alle inwoners, ook die met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of geestelijk), of chronische ziekte, mee moeten kunnen doen aan onderwijs, sport of arbeid. Jeugd-, sport- en culturele organisaties zetten zich in voor iedere inwoner die dat wil. In dezelfde lijn ligt, dat wij van zelfstandige ondernemers maatschappelijke betrokkenheid verwachten als het gaat om werkgelegenheid, in het bijzonder voor kwetsbare mensen met een arbeidshandicap in Pijnacker-Nootdorp. Het gaat dus om inzet vanuit de samenleving zelf.

Definitieve versie

De raad beslist in april definitief over de visie. Meer nieuws hierover volgt op deze gemeentelijke website.