Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeenten gaan Verlengde Hoogseweg aanleggen

Dinsdag 7 maart ondertekenden wethouders Albert Abee van Lansingerland en José van Egmond van Pijnacker-Nootdorp het convenant Aanleg Verlengde Hoogseweg. Hiermee geven beide gemeenten aan dat zij de aanleg van de weg gaan realiseren.

Ondertekening met Lansingerland Verlengde Hoogseweg

De aanleg zal direct volgen op de aanleg van de Oostelijke Randweg bij Pijnacker. Volgens de huidige planning zal de Verlengde Hoogseweg eind 2018 gereed zijn.

Wens van velen

De komst van de weg is een wens van vele betrokken partijen, o.a. van Stichting FES bedrijfsleven Oostland. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van diverse partijen: de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, Rijk/Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, Stichting FES bedrijfsleven en de Rabobank.

Wethouder José van Egmond:

"Ik ben erg blij dat we met elkaar dit resultaat bereikt hebben. De wens van het bedrijfsleven lag er al een poosje en door de constructieve houding van alle partijen en met hulp van subsidies kunnen we de Hoogseweg doortrekken. Dit resultaat is voor mij een mooi voorbeeld van grensoverschrijdend samenwerken!"

Verbetering ontsluiting

Door de bestaande Hoogseweg in Pijnacker aan te sluiten op de Kleihoogt in Lansingerland, verbetert de ontsluiting van dit glastuinbouwgebied.

Wethouder Albert Abee:

"De verlenging van de Hoogseweg in Pijnacker naar de Kleihoogt in Lansingerland en ook de aansluiting ervan op de Oostelijke Randweg zorgt voor een optimale verbetering van de ontsluiting van dit glastuinbouwgebied op het ‘Kleiplateau’. Daarnaast vormt het een belangrijke impuls voor de vervolgstap, de herstructurering van het gebied.’"

Kansen voor nieuw fietspad

Ook biedt de aanleg van de Verlengde Hoogseweg kansen om een fietspad parallel aan de Hoogseweg te realiseren. Dit fietspad wordt onderdeel van de provinciale snelfietsroute Delft-Pijnacker-Berkel-Zoetermeer. Daarmee verbetert ook de fietsbereikbaarheid in de regio.