Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeentelijke onderscheiding voor Piet van Adrichem

Bij zijn afscheid van de stichting SKOP op donderdag 10 juli heeft de heer P.N.J. (Piet) van Adrichem de gemeentelijke erepenning ontvangen.

De heer Van Adrichem begon in 1970 zijn carrière in het onderwijs als leerkracht bij de Don Boscoschool in Berkel & Rodenrijs. Zijn loopbaan bij SKOP (Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker) startte in 1978 bij de Johannesschool in Pijnacker, waar hij leerkracht en directeur werd. Vanaf 2003 werkte de heer Van Adrichem als algemeen directeur voor de vijf scholen van de SKOP. De afgelopen jaren was hij tevens bestuurder van de stichting. De SKOP biedt onderwijs aan ruim 1500 kinderen en is één van de grotere werkgevers binnen de gemeente.

Onderscheiding voor Piet van Adrichem

Samenwerking

Piet van Adrichem is telkens betrokken geweest bij vormen van samenwerking binnen en met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hij ziet samenwerking als een belangrijke voorwaarde voor een goede school, dit staat bij hem hoog in het vaandel. Vanuit zijn visie leer je op school samen te werken en hoort een schoolbestuur daarin het goede voorbeeld te geven. De samenwerking in Pijnacker-Noord zoals de vorming van de MultiFunctionele Accommodatie (MFA) ‘Het Nest’ in Keijzershof is hiervan een goed voorbeeld. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming en de realisatie van de nieuwbouw van ‘Het Nest’ en mede door zijn inspanningen hebben hier twee basisscholen, speciaal onderwijs, kinderopvang en Oliveo Handbal onderdak gevonden.

Verder was hij tijdens zijn directeurschap van de SKOP nauw betrokken bij de vorming van een vijfde school, de Keizerskroon. Ook de organisatie van de gemeentelijke dag rond het onderwerp ‘hoogbegaafdheid’ is onder zijn regie tot stand gekomen. Hij heeft er toen voor gezorgd dat álle scholen in de gemeente zich bij dat onderwerp en die dag betrokken voelden.

SKOP

Onder leiding van de heer Van Adrichem is de SKOP een bloeiende, financieel gezonde en stabiele onderwijsstichting in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hij heeft persoonlijk veel geïnvesteerd om te komen tot goede relaties tussen de lokale gemeenschap en de gemeente. Zoals de banden met de wethouders van onderwijs, andere schoolbesturen, naschoolse opvang en parochie.

Betrokken bij lokale gemeenschap

Met bovenstaande activiteiten heeft Piet van Adrichem laten zien door middel van zijn visie, plannen en de uitvoering daarvan de afgelopen jaren zeer betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap in Pijnacker. En niet alleen op het gebied van onderwijs, ook op het gebied van sport en de lokale kerkgemeenschap. Voor zijn verdiensten in de sport is reeds eerder onderscheiden.

Afscheid SKOP

Piet van Adrichem is 36 jaar werkzaam geweest bij de stichting SKOP en gaat in augustus met pensioen. Op donderdag 10 juli vierde hij zijn afscheid.