Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeentelijke onderscheiding voor mevrouw Hordijk

Burgemeester Francisca Ravestein reikte op zaterdag 25 april de penning van verdienste uit aan mevrouw H. (Rinie) Hordijk.

Uitreiking gemeentelijke onderscheiding mevrouw Hordijk

Foto: Cok van den Berg

Mevrouw Hordijk is sinds 1980 actief betrokken bij en vanaf 1985 secretaris van de Oranjevereniging Pijnacker. Al sinds die tijd is zij in touw om de Oranjefeesten goed en soepel te laten verlopen. Zij zorgt onder meer voor de contacten met diverse organisaties, stelt jaarlijks het veiligheidsplan op en verzorgt persberichten. Verder maakt ze draaiboeken en werkplannen en doet de redactie van het programmaboek.

Naast haar rol als secretaris van de Oranjevereniging Pijnacker is zij ook 25 jaar secretaris en penningmeester van de werkgroep van de Beatrixrun, een programmaonderdeel dat onder de vlag van de Oranjevereniging Pijnacker wordt georganiseerd. De Beatrixrun is een jaarlijks terugkerende motortoertocht van 100 zijspanmotoren met in het zijspan een verstandelijk gehandicapte passagier. De toertocht start en eindigt ieder jaar in Pijnacker. Verder was zij onder meer jarenlang actief als ouderling en kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente in Delfgauw.

Met bovenstaande activiteiten heeft Rinie Hordijk laten zien zeer betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap in onze gemeente. Voor deze verdiensten is zij reeds eerder Koninklijk onderscheiden. Rinie Hordijk zal in oktober van dit jaar, na 30 jaar actief te zijn geweest als secretaris bij de Oranjevereniging Pijnacker haar functie neerleggen.

Huldeblijken

Op 2 januari 2002 is door de raad de Onderscheidingsverordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vastgesteld. Uitgangspunt voor deze verordening is dat de gemeente met gemeentelijke huldeblijken een waardering kan uitspreken voor het werk dat in het belang van de gemeente of de plaatselijke gemeenschap is verricht door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, op maatschappelijk-, cultureel- of sportgebied.