Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeente en media

Op het gebied van media zijn er verschillende zaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Advies toewijzing zendmachtiging lokale omroep

Om uit te mogen zenden heeft een lokale omroep een zendmachtiging nodig. Voordat het Commissariaat voor de Media deze machtiging toewijst wordt eerst advies gevraagd aan de raad van de betreffende gemeente.

In 2002 is, na een positieve advisering van de raad van Pijnacker-Nootdorp, door het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging toegewezen aan de Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp. Deze lokale omroep zendt uit onder Radio Excellent.

Benoeming leden programmaraad

In de Mediawet staat dat kabelexploitanten een programmaraad moeten hebben. In deze wet staat ook dat de gemeenteraad de leden van deze programmaraden benoemt.

Geen invloed zenderaanbod

De gemeente heeft geen zeggenschap over het zenderaanbod op de kabel. De kabelexploitant is verplicht hierover advies te vragen aan de programmaraad.