Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt samen met andere gemeenten en in één geval met de provincie Zuid-Holland op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt deel aan de onderstaande gemeenschappelijke regelingen met een openbaar lichaam*:

Samenwerking gemeente Delft

Daarnaast werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met de gemeente Delft op basis van de volgende (lichte) gemeenschappelijke regelingen zonder openbaar lichaam:

Ter inzage liggende ontwerpbegrotingen

Er liggen op dit moment geen ontwerpbegrotingen ter inzage.

*Wat is een openbaar lichaam?

Het openbaar lichaam is de meest gebruikte én de zwaarste vorm van samenwerking op basis van de Wgr. Het is de enige vorm van publiekrechtelijke samenwerking met rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kan een openbaar lichaam zelfstandig in het maatschappelijk verkeer optreden en bijvoorbeeld eigen personeel in dienst nemen en fondsen beheren.

Gemeenten die deelnemen, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur overdragen aan het openbaar lichaam. In principe kunnen alle taken worden overgedragen. Uitsluitend raadsleden, collegeleden en burgemeesters kunnen lid zijn van het bestuur. Raadsleden hebben alleen zitting in het bestuur als de regeling wordt aangegaan door de raden van de gemeenten die samenwerken.