Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geluidsoverlast

Bedrijven, buren, verkeer en/of luchtvaart kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Vaak is dit op te lossen met een goed gesprek. Mocht dat niet werken, dan is het goed om te weten hoe u kunt handelen.

Bedrijven, zoals horeca- en transportbedrijven, die geluidsoverlast kunnen veroorzaken, moeten beschikken over een milieuvergunning, zie product Milieubeheer, vergunning of melding. Bepaalde typen bedrijven kunnen volstaan met een melding bij de gemeente. Daarin zijn geluidsvoorschriften opgenomen. Bij overlast helpt een goed gesprek vaak het best. Werkt dit niet, neem dan contact op met de afdeling Milieu via tel. 14 015 . Buiten kantoortijden kunt u ook de politie bellen via telefoonnummer 0900 - 8844, maar deze beschikt vaak niet over de mogelijkheid om het geluid te meten. Zij kunnen vaak wel de klacht constateren.

Burenlawaai

De gemeente bemoeit zich, normaal gesproken, niet met burenlawaai. Ga daarom met de buren praten en schroom niet om zelf initiatief te nemen. Vaak komt men er wel uit door eenvoudige ingrepen of afspraken. Het vroegtijdig inschakelen van de politie of de gemeente zorgt alleen maar voor een vertroebelde relatie met de buren. Bovendien heeft de gemeente maar zeer beperkte middelen om de veroorzakers van burenlawaai aan te pakken.

Geluidsoverlast wegverkeer

Verkeer

De gemeente is het aanspreekpunt voor geluidshinder door weg- en railverkeer. Het gaat hierbij niet om incidentele overlast, zoals een brommer met een kapotte uitlaat of herrie van de autoradio, maar over het gewone verkeersbeeld. Bij wegreconstructies neemt de gemeente maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen.

Luchtvaart

Voor luchtverkeershinder van en naar Rotterdam Airport en andere vormen van luchtvaartlawaai kunt u 24 uur per dag bellen met de meldkamer van de DCMR, tel. 010 - 473 33 33.

Geluidshinder voorkomen

De gemeente volgt drie stappen bij het toetsen van bouwaanvragen en aanvragen voor een milieuvergunning, maar ook bij ruimtelijke plannen. Deze stappen voor de beheersing van geluidsproblematiek zijn:

  1. Bron van het geluid: soms kan overmatig geluid worden voorkomen door bijvoorbeeld geluidsboxen zo te verplaatsen dat buren er geen overlast meer van hebben.
  2. Overdracht van het geluid: soms kan het geluid worden afgeschermd of ingepakt, bijvoorbeeld door een kast om een lawaaimakende motor te plaatsen of een geluidswal bij een weg.
  3. Ontvanger van het geluid: maatregelen bij de ontvanger zijn bijvoorbeeld gehoorbescherming in een bedrijf of het isoleren van muren tussen gebouwen.

Meer informatie

Allerlei informatie over geluid en geluidhinder kunt u vinden op de website van de Nederlandse Stichting Geluidhinder: www.nsg.nl