Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geluidsoverlast Meidoornlaan

Aan de Meidoornlaan is een aantal keer betonpuin vermalen voor het werk in de Parkbuurt. Dit gaf geluidsoverlast voor omwonenden. Samen met de wijkvereniging is naar een compromis gezocht.

Grijper met granulaat

De voormalige locatie van het Stanislas college aan de Meidoornlaan wordt gebruikt als gronddepot voor het ophogingswerk in Pijnacker Noord. Bij het werk in de Parkbuurt wordt de vrijgekomen grond echter direct gebruikt voor het ophogen van grote grasvelden. Het depot is daarom nu in gebruik voor de opslag van betonpuin wat vrijkomt uit het werk.

Hergebruik

Eens in de zoveel tijd wordt het betonpuin vermalen tot betongranulaat, wat vervolgens weer wordt hergebruikt in het werk in de wijk. Dit is een zeer duurzame werkwijze, omdat er geen transport naar en van een verwerkend bedrijf meer nodig is. Het vermalen op de opslag gaat echter de hele dag door en levert geluidsoverlast op voor omwonenden. Bij de laatste sessie is een uur later begonnen. Volgens de bewoners al een hele verbetering, maar toch blijft het geluid zorgen voor overlast.

Compromis

Bij opstelling van deze nieuwsbrief lag er nog puin op de opslag die in circa vier weken vermalen moest worden. De gemeente en wijkvereniging zijn van mening dat dit een onacceptabel lange periode is. Hiervoor is een oplossing gevonden waar direct de betrokken bewoners over geïnformeerd worden/zijn.

Bij de start van het werk in de Heesterbuurt wordt het terrein weer alleen als gronddepot gebruikt en zal het puin dat vrijkomt worden afgevoerd om elders te worden vermalen voordat het weer gebruikt wordt in de ondergrond van de Meidoornlaan.