Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Voor gehandicapten zijn er binnen de gemeente verschillende soorten parkeerplaatsen.

Algemene gehandicaptenpakeerplaatsen

Personen met een handicap die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of passagiers kunnen gebruik maken van zogenaamde gehandicaptenparkeerplaatsen. Dat zijn de parkeervoorzieningen die aangeduid zijn met het bord E06: 'Invalideparkeerplaats'. De gehandicaptenparkeerkaart dient dan wel duidelijk zichtbaar achter de vooruit te worden geplaatst. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij het cluster Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is alleen beschikbaar voor het voertuig met een kenteken dat op het onderbord is aangegeven. Gebruikers van de gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken moeten de gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit plaatsen.

Als de gehandicaptenparkeerplaats zich bevindt in een parkeervergunningszone, is ook een parkeervergunning nodig.

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vraagt u aan via het loket

Parkeerverbodzones

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u ook maximaal drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt (bijvoorbeeld een erf of een parkeerverbodzone), mits u het verkeer niet hindert. U moet dan ook gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft.

Parkeerschijfzones (blauwe zones)

In parkeerschijfzones (blauwe zones), die worden aangeduid met een blauwe streep, mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart parkeren zonder zich te houden aan de voor de parkeerschijfzone geldende tijdsduur. De gehandicaptenparkeerkaart moet dan wel duidelijk leesbaar in de auto zijn aangebracht.