Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geen verdere behandeling Klavertje 3 Koningshof

Het college stelt de gemeenteraad voor af te zien van verdere behandeling van het bestemmingsplan Klavertje 3 Koningshof. Dit naar aanleiding van gebrek aan draagvlak bij omwonenden voor het vestigen van een zorgvoorziening voor 20 personen op die locatie.

Om de vestiging van dit gebouw mogelijk te maken was de gemeente een procedure gestart voor aanpassing van het bestemmingsplan. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn veel zienswijzen ingediend. Vele omwonenden wijzen het plan af. Zij hebben grote zorgen over de karakteristieke uitstraling van de woonstraat Koningshof, gevolgen voor het verkeer, het behoud van de bomen en over de massaliteit van het nieuwe gebouw.

We hebben deze reacties zorgvuldig bestudeerd en afgewogen. Over veel zorgen kunnen we bewoners gerust stellen. Het college kan echter niet ontkennen dat het plan, zoals dat aan de bewoners is gepresenteerd en zoals dat mogelijk wordt gemaakt in het ontwerp bestemmingsplan, een forse omvang heeft. Het is groter dan de bouwmassa die het huidige bestemmingsplan mogelijk maakt, en veel groter dan het schoolgebouw dat er stond.

Het is echter niet mogelijk om een kleiner gebouw voor deze zorgvoorziening van Dagelijks Leven te vestigen. Voor het concept van Dagelijks Leven is een aantal van 20 cli├źnten en de daarbij behorende bouwomvang een minimum.

Afzien van verdere behandeling

Vanwege het grote gebrek aan draagvlak bij de omwonenden en de zorgen die in de gemeenteraad daarover ook zijn geuit, stelt het college de gemeenteraad dan ook voor af te zien van verdere behandeling van het bestemmingsplan voor de bestemming Klavertje 3. Gezien de wenselijkheid dit concept in de gemeente Pijnacker-Nootdorp te realiseren, gaat de gemeente echter wel op zoek naar alternatieve locaties voor dit concept in de gemeente.

Omwonenden en de gemeenteraad zijn hierover per brief geïnformeerd.