Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geef uw mening over Beeldkwaliteitsplan Pijnacker-Centrum

Het centrum van Pijnacker gaat de komende jaren zo hier en daar veranderen. Het voormalige Rabobankgebouw wordt bijvoorbeeld gesloopt en op deze plek komt wat nieuws. Om de uitstraling en sfeer van het centrum te borgen, heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan gemaakt.

De reacties die daar eind vorig jaar op zijn binnengekomen, zijn verwerkt en het plan is verder aangevuld. We willen graag van u weten wat voor sfeer en materialen u passend vindt voor het centrum. Vul daarvoor onderstaand formulier in.

Aanvulling op bestemmingsplan

Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het bestemmingsplan voor Pijnacker-Centrum dat in september 2018 is vastgesteld. Het bestemmingsplan geeft alleen aan waar winkels of horeca mogen komen en hoe groot en hoe hoog op een bepaalde plek mag worden gebouwd. Het zegt niets over de uitstraling van het centrum.

Borgen van sfeer en uitstraling

Het beeldkwaliteitsplan gaat juist wel in op de sfeer en de uitstraling. Het geeft randvoorwaarden waaraan de nieuwe bebouwing moet voldoen, zoals de bouwstijl waarin gebouwd wordt. Daarmee borgen we de ruimtelijke kwaliteit van het centrum en houden we grip op de toekomstige uitstraling. In het beeldkwaliteitsplan komt een apart hoofdstuk waarin staat welke materialen toegepast kunnen worden. Dit was een wens van de gemeenteraad.

Geef uw mening en kom naar de inloopavond

Algemene zienswijzen op het plan zijn al verwerkt. Wel willen we graag van u weten wat voor sfeer en materialen u passend vindt voor het centrum. U kunt ons dit laten weten op de inloopavond op maandag 13 mei, tussen 19.00 en
21.00 uur in de hal van het gemeentehuis, of via de digitale vragenlijst. Zo kunnen we met uw input het hoofdstuk over de materialen compleet maken.