Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gebiedsinventarisatie 's-Gravenhout, Geerweg en Oostambacht

De gemeente start met een herziening van de bestemmingsplannen voor de wijk ’s-Gravenhout, de Geerweg en omgeving en bedrijvenpark Oostambacht in Nootdorp. Medewerkers van de gemeente gaan het gebied in om het te inventariseren.

Plangebied 's-Gravenhout, Geerweg en Oostambacht

Zij zullen bekijken welke bebouwing er staat en wat de omvang daarvan is. Ook kijken zij waarvoor gronden en gebouwen worden gebruikt. Dat alles wordt genoteerd op een inventarisatiekaart. Dit wordt onderdeel van het bestemmingsplan. De medewerkers van de gemeente zijn bevoegd om op terreinen en in gebouwen te komen (behalve woningen) en kunnen zich legitimeren.

Informatieavond

Begin volgend jaar volgt een informatieavond voor eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden waarop zij de geïnventariseerde gegevens kunnen controleren.