Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Fugro kan gaan bouwen op Heron

Fugro kan binnenkort starten met de bouw van haar bedrijfspand op Bedrijvenpark Heron in Nootdorp. Wethouder economische zaken Peter van Haagen overhandigt op 31 mei de omgevingsvergunning aan de directie van Fugro.

Schets nieuwbouw Fugro op bedrijventerrein Heron

Fugro heeft voor twee werkmaatschappijen Fugro Engineers BV en Fugro GeoServices BV West-Nederland een plan laten ontwikkelen voor de nieuwbouw van een TechCenter. De opdracht voor het ontwerp omvatte een efficiënte, duurzame, praktische huisvesting voor warehousing, werkplaatsen, laboratoria en kantoren. Nadat verscheidene bedrijvenlocaties waren onderzocht is de keuze gevallen op Bedrijvenpark Heron, o.a. vanwege de nabijheid van het hoofdkantoor in Leidschendam, de goede bereikbaarheid en de “groene” doelstellingen van de locatie.

Stedenbouwkundig

Het perceel dat op Bedrijvenpark Heron het meest geschikt was, had een ongebruikelijke (driehoekige) vorm en leverde daarmee een uitdaging om het complexe ontwerp te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundige opzet, gebaseerd op het concept van “De Drie Hoven”. Twee hoven worden functioneel gebruikt door de beide werkmaatschappijen voor operationele doelen. Het warehouse is tussen de twee hoven in gesitueerd, en sluit qua volume aan bij de warehouse bebouwing op het naastgelegen terrein van de firma Riverdale.

Het voorterrein aan de Prismastraat heeft een representatief karakter, in het zicht van de bebouwing aan de noordrand en de halte van de Randstadrail. Dit vormt tevens de hoofdingang en de toegang tot het overdekt parkeren en wordt gekenmerkt door een voornamelijk open gebouw met representatieve ruimten. De gevels aan deze zijde zijn gericht op de Prismastraat, waarbij door de verspringing in de bouwdelen een visuele verbreding van de openbare ruimte wordt geboden.

In aansluiting op het gemeentelijke beeldkwaliteitplan voor Heron is veel aandacht besteed aan natuurlijk groen. Dit is vertaald naar groengevels grenzend aan de singel en de Prismastraat, sedumdaken, coulissen van leibomen en lage groene terreinbeplanting.

Milieu en Duurzaamheid

In de ontwerpfase is veel aandacht besteed aan energiebesparing en duurzaamheid, hetgeen is vertaald in een LEED ambitie. De groene ambitie van de gemeente voor bedrijvenpark Heron sluit aan bij de oorspronkelijke duurzaamheidambitie voor het complex van Fugro. Deze ambitie is ondertussen omgezet in de opdracht aan het ontwerpteam om het LEED certificaat Platinum te gaan behalen.