Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

FPZ - Frontoffice Publiekszaken

De afdeling Frontoffice Publiekszaken zorgt samen met de afdeling Backoffice Publiekszaken voor een optimale publieke dienstverlening. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van alle activiteiten die direct volgen uit vragen, opmerkingen en verzoeken van burgers, bedrijven en instellingen, inclusief het telefonische contactcenter, receptiefunctie en digitale dienstverlening. De frontoffice is eigenlijk de winkel, de backoffice de fabriek.

Er wordt binnen de frontoffice gewerkt volgens de voorkeursvolgorde: click-call-face. Binnen de afdeling wordt onderscheid gemaakt tussen 1e en 2e lijndienstverlening.

De afdeling Frontoffice Publiekszaken bestaat uit drie teams. Bij het team Frontoffice 1e lijn werken allrounders aan de balie, telefoon en receptie. Binnen de teams Ruimtelijke Zaken en Economische en Maatschappelijke Zaken is de 2e lijndienstverlening ondergebracht en zijn de functies enigszins gespecialiseerd naar de aandachtsgebieden zoals bouwen en wonen, wmo, openbare orde en het bedrijvenloket.