Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Formulier inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Scheg 2019

Met het onderstaande formulier kunt u digitaal een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan De Scheg 2019.

Let op: het formulier bestaat uit 3 tabbladen en deze moeten allemaal ingevuld worden.

  1. Inspraak
  2. Overzicht
  3. Bedankt
Inspraak

Velden met een (*) zien wij graag ingevuld.

Om een inspraak kenbaar te maken kan tijdens de periode waarin het plan ter inzage ligt gebruik worden gemaakt van het onderstaande formulier.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan De Scheg 2019