Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Formulier inspraakreactie ontwerpbestemmingsplan Het Gildehof

Met het onderstaande formulier kunt u digitaal een inspraakreactie indienen op het ontwerpbestemmingsplan Het Gildehof.

Let op: het formulier bestaat uit 3 tabbladen en deze moeten allemaal ingevuld worden.

  1. Zienswijze
  2. Namens een ander
  3. Overzicht
  4. Bedankt
Zienswijze

Velden met een (*) zien wij graag ingevuld.

Om een zienswijze kenbaar te maken kan tijdens de periode waarin het plan ter inzage ligt gebruik worden gemaakt van het onderstaande formulier.

Vul hieronder de titel van de zienswijze en uw motivatie in.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Gildehof Nootdorp