Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Formulier bezwaar Ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan Tuindershof 2019  

Met het onderstaande formulier kunt u digitaal een bezwaar indienen op de hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh) bij het bestemmingsplan Tuindershof 2019.

Let op: het formulier bestaat uit 3 tabbladen en deze moeten allemaal ingevuld worden.

  1. Zienswijze
  2. Namens een ander
  3. Overzicht
  4. Bedankt
Zienswijze

Velden met een (*) zien wij graag ingevuld.

Om een zienswijze kenbaar te maken kan tijdens de periode waarin het plan ter inzage ligt gebruik worden gemaakt van het onderstaande formulier.

Vul hieronder de titel van de zienswijze en uw motivatie in.

Zienswijze Ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan Tuindershof 2019