Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Fietsen op Raadhuisplein

Het wordt weer mogelijk om te fietsen op het Raadhuisplein. Daartoe heeft het college na rijp beraad besloten na raadpleging van bewoners, ondernemers en politie.

In augustus 2012 was tot een fietsverbod besloten. Een van diverse verkeersmaatregelen om van het nieuwe centrum van Pijnacker een prettig woon- en winkelgebied te maken. Verschillende invalshoeken, belangen en argumenten zijn toen zorgvuldig gewogen. De meningen over het fietsverbod waren verdeeld. Het college zegde toe alle maatregelen rond de zomer van 2013 te evalueren.

Evaluatie

De evaluatie onder omwonenden, ondernemers en het publiek op het Raadhuisplein is inmiddels afgerond. Over het algemeen is men tevreden met de ingestelde maatregelen. Het publiek blijkt echter een lichte voorkeur (54%) te hebben voor opheffing van het fietsverbod. Tevens blijkt de politie geen zwaarwegende bezwaren (meer) te hebben tegen fietsen op het Raadhuisplein, mits enkele aanvullende verkeersmaatregelen getroffen worden.

College heft fietsverbod op Raadhuisplein op

Het college heeft vanuit deze evaluatie het besluit van 2012 opnieuw gewogen. Alhoewel de evaluatie geen overduidelijke voorkeur laat zien, heeft het college besloten het fietsverbod op te heffen en de extra maatregelen in te voeren die de politie voorstelt om onveilig fietsgedrag zoveel mogelijk tegen te gaan. Binnenkort maakt het college de datum bekend waarop fietsen weer officieel is toegestaan.