Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Extra raadsvergadering 12 februari

Vanwege een drukke agenda bij de raad in de maand februari is een extra raadsvergadering ingelast op woensdag 12 februari. Deze avond bespreekt de raad de Ruimtelijke structuurvisie en de Welstandsnota.

Kalender met potlood

De extra raadsvergadering is ingericht rond ruimtelijke ordening. Aan bod komen de Ruimtelijke structuurvisie en de Welstandsnota. Beide onderwerpen worden op deze avond beeldvormend én oordeelvormend besproken.

Zienswijzen

Donderdag 6 februari geeft het college een korte toelichting op de Ruimtelijke structuurvisie en de keuzes die het college hierin heeft gemaakt naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Bij een te volle agenda verhuist dit onderdeel ook naar 12 februari. Kijk voor de meest actuele situatie op politiek en organisatie > gemeenteraad.

Ruimtelijke structuurvisie

Donderdag 20 februari is de besluitvormende raadsvergadering voor zowel de Ruimtelijke structuurvisie als de Welstandsnota gepland.