Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Extra controles opruimen hondenpoep

Een schone buurt zonder hondenpoep. Daar werkt u toch ook aan mee? Hondenbezitters, houd Pijnacker-Nootdorp schoon! Neem altijd een zakje mee als u uw hond uitlaat en ruim hondenpoep op. Ook op een uitrenveld.

Hond met tong uit bek

Extra controles

Hondenpoep is en blijft een grote ergernis voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Bij elk leefbaarheidsonderzoek eindigt het onderwerp in de top 3. Daarom is het terugdringen van overlast door hondenpoep speerpunt voor de gemeente. Er zijn dit jaar extra controles op plekken waar veel overlast is.

Boete

Per week zijn er drie controles op diverse plekken en op verschillende tijdstippen. Onze toezichthouders spreken alle hondenbezitters aan, of ze nu wel of niet de regels naleven. Waar de overlast blijft worden handhavers ingezet. Zij kunnen bekeuringen uitdelen aan mensen die zich niet aan de regels houden. Het niet opruimen van hondenpoep kan u zomaar 140 euro kosten.

Enkele regels voor hondenbezitters

  • Ruim hondenpoep altijd op. Ook op uitrenterreinen.
  • Als u een hond uitlaat moet u een zakje bij u hebben om hondenpoep op te ruimen.
  • Houd uw hond in de bebouwde kom aan de lijn. Alleen op uitrenterreinen hoeft dat niet.