Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Evaluatiebijeenkomst Stimuleringsfonds

Woensdag 26 november is er een evaluatie van het Stimuleringsfonds. De evaluatie is bedoeld om ervaringen en eventuele knelpunten bij de beoordeling en toekenning van de initiatieven en de verdeling van het budget te inventariseren

Op 6 februari 2014 stelde de gemeenteraad het Stimuleringsfonds particulier initiatief vast.
Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor ondersteuning van bestaande én nieuwe initiatieven, uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties.

Bijeenkosmt

De evaluatiebijeenkomst over het Stimuleringsfonds is op woensdag 26 november van 19.30 tot 21.00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Meedenken?

Wilt u meedenken en meepraten over het Stimuleringsfonds, dan bent u van harte welkom bij de evaluatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst wordt door middel van een presentatie uitleg gegeven over het Stimuleringsfonds en de resultaten tot nu toe. U kunt zich voor de evaluatiebijeenkomst aanmelden via s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl met daarbij graag het aantal personen en vermelding van de organisatie.

Reacties, vragen?

Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen, maar wilt u wel reageren of heeft u nog vragen dan kunt u ook gebruikmaken van het eerder genoemde e-mailadres. U kunt de heer S. van der Sluis ook bellen via het algemene nummer 14 015.