Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Evaluatie mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsplan Pijnacker-Nootdorp 2005 is geëvalueerd.

Rijdende en geparkeerde auto's in de Emmastraat

Uit de evaluatienota blijkt dat er de afgelopen jaren veel is bereikt: 80% van de voorgenomen maatregelen is gerealiseerd.

Ten opzichte van 2005 zijn er een kwart meer wegen in de gemeente. Meer dan de helft van de drukke verkeersknelpunten zijn de afgelopen jaren aangepakt en opgelost. Hetzelfde geldt voor twee derde van de verkeersonveilige situaties.

Ondanks de groei van het aantal inwoners en de toename van het autoverkeer blijft het aantal verkeersslachtoffers al jarenlang stabiel en onder het landelijk gemiddelde. We zijn dus goed op weg! In april volgt een nieuw uitvoeringsprogramma mobiliteit met nieuwe maatregelen voor de komende jaren.