Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Enquête bezoekers winkelcentrum Parade Nootdorp

Op 9, 10 en 11 mei kunt u enquêteurs tegenkomen in winkelcentrum Parade in Nootdorp. Voor het opstellen van een toekomstvisie willen we graag uw mening horen.

Mensen in winkelcentrum Parade

Toekomstvisie

In opdracht van de ondernemers, de eigenaar van winkelcentrum Parade in Nootdorp en van de gemeente werkt het bureau Ecorys aan een toekomstvisie op het winkelcentrum. Om de ideeën van de bezoekers van het winkelcentrum te peilen zal Ecorys op donderdag 9 mei, vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei een enquête houden onder de bezoekers van het winkelcentrum.

De enquêteurs hebben een toonbrief van de gemeente bij zich.