Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Enkele vergoedingen uit basisverzekering naar gemeenten

De zorg is aan het veranderen. Daarom zijn er ook veranderingen op het gebied van de vergoedingen voor zorg. In sommige gevallen gaat de gemeente vergoedingen overnemen van de zorgverzekeraars.

Het gaat om zorgtaken die in 2014 in het basispakket van de zorgverzekeraars zaten. Sommige zorgtaken uit het basispakket van 2014 van de zorgverzekeraars zitten per 1 januari 2015 niet meer in het basispakket van de zorgverzekeraars. Deze zorgtaken worden per 1 januari 2015 overgenomen door de gemeente. De gemeente stelt bij de overgenomen zorgtaken dezelfde voorwaarden als de zorgverzekeraars deden in 2014.

Veel voorkomende vragen

Wij krijgen veel vragen over bepaalde specifieke onderwerpen. Hieronder kunt u informatie over deze onderwerpen vinden.

Dyslexie

De gemeente is verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Kijk in het product ‘dyslexiezorg’ voor meer informatie.

Logopedie

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekeringen van de zorgverzekeraars.

Wat komt sowieso niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de gemeente?

Sommige zorgtaken vielen onder de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar, maar gaan daar nu uit. Wij vergoeden deze zorg niet. Een voorbeeld hiervan is speltherapie. Deze behandelingen zult u zelf moeten betalen.