Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Energieakkoord Greenport Westland-Oostland ondertekend

Met het Energieakkoord maakt de Greenport de ambities concreet op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen, verduurzaming en energieverbruik.

Bob van der Deijl, wethouder in Pijnacker-Nootdorp en bestuurlijk ambassadeur duurzame energie bij de Greenport:

"We willen de eerste energie neutrale Greenport van het land worden. Een grote ambitie, maar met de gebundelde kracht van alle partijen is dat zeker haalbaar."

Het persbericht en het Energieakkoord vindt u op de website van Greenport Westand-Oostland, www.greenportwo.nl

Wethouder van der Deijl bij ondertekeing Energieakkoord Greenport Westland Oostland