Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Emerald (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan Emerald gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Het bestemmingsplan betreft een herziening van een groot deel van het bestemmingsplan “Bouwlocatie Delfgauw” en de daarop gebaseerde uitwerkingsplannen en een deel van het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Ruyven”.

Het plangebied omvat de woonwijk Emerald, het bedrijventerrein Emerald alsmede een deel van het bedrijvenpark Ruyven. De begrenzing wordt globaal gevormd door de gemeentegrens met Delft aan de west- en noordwestzijde, de bebouwing langs de Pijnackerse Vaart aan de noordzijde, de Zuideindseweg aan de oostzijde en het bedrijvenpark Ruyven aan de zuidzijde.