Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Emerald 2015 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Emerald 2015’ heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 10 december 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het plangebied betreft de woningen aan de Tijdemanhove (m.u.v. de huisnummers 11 t/m 14) in de wijk Emerald in Delfgauw en voorziet in het – achter een afwijkingsbevoegdheid – mogelijk maken van dakopbouwen. Deze regeling is vastgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraaknummer: 201500422/1/R4).

Beroep

Wie het niet eens is met de nieuwe juridisch-planologische regeling kon in beroep gaan.