Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ecoware

EcoWare wil mensen succesvol laten deelnemen aan het arbeidsproces. Daarbij maakt men onderscheid tussen leerplichtige jongeren tot 18 jaar, jongeren van 18 tot 27 jaar en mensen ouder dan 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Succesvolle aanpak

Voor elke groep heeft EcoWare een specifieke en succesvolle aanpak ontwikkeld. EcoWare stelt de mens centraal, waarbij het individu telt en gekeken wordt naar kwaliteiten, mogelijkheden en kansen.

Stage- en ervaringsplaatsen

EcoWare biedt een werkomgeving waar een aantal noodzakelijke basisvaardigheden eigen gemaakt worden om uiteindelijk succesvol deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Ontwikkelen en verankeren van positieve houding en gedrag zijn een essentieel onderdeel van onze werkwijze. Om ons doel te bereiken bieden wij stage- en ervaringsplaatsen op het gebied van ICT en fietstechniek.

Meer informatie staat op de website: www.ecoware.nl