Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Economische visie: Benut uw RUIMTE

Samen met het bedrijfsleven willen wij ons inzetten voor een duurzaam en concurrerend ondernemings- en vestigingsklimaat in Pijnacker-Nootdorp.

Poster, Benut uw Ruimte om te ondernemen in Pijnacker - Nootdorp

Hiertoe zijn een visie, 8 speerpunten en 25 concrete activiteiten geformuleerd. Zij geven richting aan de uitvoering van ons economisch beleid en bieden houvast en ruimte om in te spelen op ontwikkelingen.

Wethouder economische zaken, Peter van Haagen:

"Het is onze ambitie om efficiënt en proactief in te spelen op uw wensen en maatwerk te leveren in onze snel veranderende lokale economie. Samen met u willen wij onze visie, speerpunten en activiteiten omzetten in concrete resultaten. Doet u mee? Dan creëren wij samen de ruimte om te ondernemen."

Uitvoeringsplan 2013 - 2016

Samenwerken aan een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat voor ondernemers in Pijnacker-Nootdorp én de regio! Wat gaan we daarvoor doen? Bekijk de samenvatting ‘Benut uw ruimte’ om te ondernemen in Pijnacker-Nootdorp.

Het is onze ambitie om efficiënt en proactief in te spelen op de wensen van ondernemers en maatwerk te leveren in onze snel veranderende lokale economie. Samen met u willen we onze visie, speerpunten en activiteiten omzetten in concrete resultaten. Doet u mee? Dan creëren wij samen de ruimte om te ondernemen. Meer informatie, zoals over de 25 concrete activiteiten, leest u in de Economische Uitvoeringsstrategie 2013 – 2016 die de nodige ruimte creëert om te ondernemen!

Bekijk de doorbladerbare digitale Uitvoeringsstrategie Economie 2013-2016 (Flashbestand, opent in een nieuw venster).

Ruimte om te ondernemen

Economische visie 2025

De integrale Economische visie is in een intensief proces tot stand gekomen samen met ruim 60 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en andere belanghebbenden in meerdere workshops.
De visie is gericht op een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat waarin de vele economische mogelijkheden optimaal worden benut. Het is een visie met realistische ambities die voor ondernemers de ruimte creëert om te ondernemen.

Onze ambities zijn:

  • met een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat,
  • gekenmerkt door een sterk, duurzaam en innovatief glastuinbouwcluster dat integraal onderdeel uitmaakt van de Greenport Westland-Oostland,
  • die een bijdrage levert aan de groei van het aantal bedrijven en de werkgelegenheid door het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen en kantorenlocaties aansluitend op de vraag,
  • met een evenwichtig en fijnmazig aanbod aan (dagelijkse) detailhandel- en horecavoorzieningen dat bijdraagt aan een hoogwaardig woon- en leefklimaat
  • waar het economisch potentieel van het groene buitengebied voor het versterken van het lokale- en regionale Leisure aanbod optimaal wordt benut.