Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Economisch Platform

Maart 2011 is het economisch platform van Pijnacker-Nootdorp opgericht. Met de oprichting van het platform wordt de gezamenlijke ambitie van de gemeente en het bedrijfsleven onderstreept.

Het platform is opgericht om de uitstekende uitgangspositie van Pijnacker-Nootdorp als vestigingsplaats voor ondernemers beter te benutten. Gelijktijdig met de oprichting van het economisch platform is het convenant, waarin de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, door alle partijen ondertekend.

Het platform bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. A. Venselaar (voorzitter)
 • Dhr. P.W.M.M. van Haagen (vice-voorzitter)
 • Dhr. D.M. Potter
 • Mevr. S. Wong-a-Tjong (KvK Den Haag)
 • Dhr. P. van Adrichem (LTO Noord Glaskracht afd. Oostland)
 • Dhr. J. van der Meijden (VNO-NCW Oostland)
 • Mevr. S. Pardaans (VNO-NCW Oostland)

Wat is het doel van het economisch platform?

Er speelt nu en in de komende jaren een aantal belangrijke zaken op economisch gebied, waar effectieve besluitvorming noodzakelijk is. De gemeentelijke organisatie richt zich op ondernemers als klanten en partners van de gemeente en wil gezamenlijk met hen verdere invulling geven aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en het economisch beleid van de gemeente. Het ondertekenen van het convenant en het hiermee oprichten van het economisch platform Pijnacker-Nootdorp is een belangrijke eerste stap.

Samenstelling

Het opgerichte Economisch Platform bestaat uit de volgende organisaties: OVPN, VNO-NCW Oostland, LTO-Noord Glaskracht afdeling Oostland, de Kamer van Koophandel en de gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente en één uit het bedrijfsleven. Bij de oprichting van het platform treedt Arthur Venselaar op als voorzitter en is wethouder Peter van Haagen vice-voorzitter. Dennis Potter (beleidsadviseur economie & glastuinbouw bij de gemeente) wordt secretaris.

Thema’s

Het economisch uitvoeringsprogramma dat door de gemeenteraad is vastgesteld behelst ambities op strategisch en uitvoeringsniveau. In overleg met alle partijen wordt in het economisch platform bepaald, waar ondernemers bij betrokken willen worden. De thema’s die aan de orde kunnen komen in het economisch platform Pijnacker-Nootdorp zijn:

 • Snelle resultaten in de ontwikkeling van bedrijvenpark Heron en Boezem II
 • Bedrijventerreinen (o.a. parkmanagement op bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden)
 • Actualisatie van de economische visie
 • Ontwikkeling Greenport Westland-Oostland
 • Ontsluiting en infrastructuur (ontsluiting van bedrijven naar doorgaande wegen/snelwegen)
 • Concretiseren van "kennis" vanuit de kennisinstellingen in de regio
 • Onderwijs/ SOB Oostland
 • Deregulering (waar hebben de ondernemers last van en hoe kan dit aangepakt worden)
 • Gemeentelijk aanbestedingsbeleid
 • Horeca- en detailhandelsbeleid
 • Oostland op de kaart
 • Dienstverlening voor ondernemers (starters/ "stoppers”)