Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Duurzame warmte

In de afgelopen vier jaar hebben twee glastuinbouwbedrijven met succes naar aardwarmte geboord in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Om de glastuinbouw goed te faciliteren én een effectief warmtetransitietbeleid te voeren, wordt nu de aardwarmtepotentie van de ondergrond in kaart gebracht. Hiervan profiteert op termijn niet alleen de glastuinbouw, maar ook energievragers in de bebouwde omgeving.

Voordelen van aardwarmte

 • Duurzaam: je kunt er twintig tot dertig jaar gebruik van blijven maken
 • Goed voor het milieu
 • Geen hinder voor de omgeving
 • Goed te combineren met andere energiebronnen
 • Geen of nauwelijks CO2-uitstoot
 • Geen fossiele brandstoffen meer nodig
 • Stabiele energieprijs, onafhankelijk van de gasprijs
 • Betrouwbare energieleverancier

Allesbehalve neutraal tegenover energieneutraal

Het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp ondersteunt en coördineert van harte de diverse aardwarmte- en warmtenetwerkprojecten. Maar ook andere duurzame initiatieven waarmee we zo snel mogelijk een energieneutraal Pijnacker-Nootdorp bereiken.

"We zijn er trots op dat we kwekers en tuinbouwondernemingen binnen onze gemeente hebben die het aandurven om als ware pioniers voorop te gaan. Dit soort innovatieve ontwikkelingen zijn goed voor het voortbestaan van een vernieuwende sector als de tuinbouw."


Lopende warmteprojecten

Kaartje met lopende warmteprojecten in Pijnacker-Nootdorp 1. Ammerlaan 2. Ammerlaan 3. Ammerlaan 4. Duijvestijn 5. Duijvestijn 6. Noukoop 7. Balijade 8. Solid Energie 9. Van den Berg Roses

1. Stanislascollege, Sportcentrum Viergang
2. Noordpolder
3. Pijnacker Noord

4. Zuidpolder
5. Keijzershof/Tuindershof

6. Noukoop
7. Balijade

Bij dit soort projecten gaan economie en milieu vaak hand in hand. Maar duurzame warmte mag geen zaak blijven van enkele koplopers. Alleen zo bereiken we de noodzakelijke overstap naar duurzame energiebronnen.

Wat kan de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor u betekenen?

De gemeente

 • faciliteert en stimuleert door doortastend handelen;
 • staat de ondernemer met raad en daad terzijde;
 • verzamelt informatie en deelt opgedane kennis;
 • biedt netwerkmogelijkheden;
 • organiseert bijeenkomsten met kennisinstituten, branchevertegenwoordigers, overheden en ondernemers rond energietransitie projecten;
 • biedt oplossingen rond knelpunten;
 • werkt intensief samen met tuinders, projectontwikkelaars en kennisinstituten, zoals WUResearch, DAP en TU Delft;
 • maakt afspraken met opsporingvergunninghouders;
 • neem deel in het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland om een regionaal warmtenetwerk tot stand te laten komen;
 • behartigt belangen richting hogere overheden.

Kortom: de gemeente zorgt voor versnelling van het warmtetransitieproces in Pijnacker-Nootdorp.

Enthousiast geworden? Neem dan contact op met de afdeling Beleid via tel. 14 015.