Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Duurzame warmte

Al ruim 10 jaar werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met ondernemers actief aan het warmte-transitiebeleid. Want, wil de gemeente in 2050 energieneutraal zijn, dan moeten zowel de glastuinbouw als woningen en bedrijven van het gas af. Een grote maar niet onmogelijke opgave.

Nieuwe aardwarmtebron voor Ammerlaan

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft in februari 2018 besloten een lening van 5 miljoen te verstrekken aan Ammerlaan The Green Innovator voor het boren van een nieuwe aardwarmteput. Naar verwachting kan al dit najaar de aardwarmtelevering hervat worden aan een groot aantal afnemers. De verwachte productie van de nieuwe bron is drie keer zo groot als van de oude. Het resterende vermogen kan ingezet worden voor de verwarming van andere woonwijken en glastuinbouwgebieden. Met de realisering van de nieuwe aardwarmteput wordt de ambitie van de gemeente, om al in 2020 vijftien procent van haar totale energiegebruik duurzaam op te wekken, ruimschoots gerealiseerd. Daarmee vullen we de recente oproep van Minister Wiebes, om versneld van het Gronings gas af te stappen, concreet in.

Pijnacker-Nootdorp is goed op weg!

Ze heeft haar positie als koploper vooral te danken aan haar innovatieve ondernemers. Ondernemers die risico’s durven te nemen, die CO2 neutraal willen ondernemen, niet meer afhankelijk van het ‘Groningse’ gas. Voor Nederland is de ambitie uitgesproken om in 2020 13% van het energiegebruik duurzaam op te wekken. In totaal wordt in onze gemeente nu zo’n 60 ha glastuinbouw duurzaam verwarmd met aardwarmte, naast het zwembad, een school en 470 appartementen. En met de nieuwe aardwarmtebron van Ammerlaan kunnen nóg meer woningen en glastuinbouwbedrijven verduurzaamd worden.

Maar we doen meer om die koploperspositie waar te maken. De gemeente stimuleert bijvoorbeeld elektrisch rijden door het aantal laadpalen uit te breiden, en vervangt het eigen wagenpark door elektrische voertuigen. Energieverspilling in woonwijken en op bedrijventerreinen wordt aangepakt; inwoners, scholen en ondernemers worden met leningen/subsidies verleid om duurzame maatregelen te treffen, zoals zonnepanelen. En nieuwe woonwijken worden gasloos ontwikkeld.

Ammerlaan The Green Innovator

De potplantenkwekerij kan sinds afgelopen zomer, vanwege een leidingbreuk op 1 km diepte, geen aardwarmte meer leveren aan zijn afnemers. Dit zijn een aantal nabijgelegen glastuinbouwbedrijven, sportcomplex/zwembad De Viergang, het Stanislas college en 470 appartementen.

Met de Rabobank, provincie én gemeente als financiers kan Ammerlaan van start met het boren van een nieuwe aardwarmteput. Gekozen is voor een verbeterd ontwerp, waarbij een dubbele buis wordt geplaatst, wat meer productiezekerheid biedt en toekomstige breuken voorkomt. Doordat de nieuwe put drie keer zoveel capaciteit zal hebben, kunnen meer nabijgelegen glastuinbouwbedrijven en/of woonwijken van aardwarmte worden voorzien.

Aardwarmte biedt zekerheid

Het warme water zit in reservoirs, in aardlagen, kilometers diep onder onze voeten. Het water wordt naar boven gepompt, koelt af door het gebruik en wordt daarna weer teruggepompt. De aarde verhit het water weer en is zo een onuitputtelijke bron van schone energie. En, bijkomend voordeel van aardwarmte is, je bent niet afhankelijk van wind of zon, zoals bij windmolens en zonnepanelen.

Uitbreiding aardwarmtenetwerk

Ammerlaan wil zijn aardwarmtenetwerk in twee fasen uitbreiden. Eerst worden vrijwel alle glastuinbouwbedrijven in de Noordpolder aangesloten. Daarmee is twee derde van het verwachte vermogen belegd. Daarna wordt gekeken hoe het resterende vermogen ingezet kan worden. Mogelijk kunnen telers in de glastuinbouwgebieden FES Oostland, de Zuidpolder en Balij worden aangesloten, maar ook nieuwe en bestaande woonwijken. Daarnaast kan het aardwarmtenetwerk van Ammerlaan gekoppeld worden aan dat van de nabijgelegen tomatenkwekerij Duijvestijn. De twee bedrijven zouden daarmee in totaal 44 MW duurzame warmte produceren. Dit is bijna 20% van het totale energiegebruik van Pijnacker-Nootdorp.

Toekomstige warmterotonde

Op den duur kunnen ook de bronnen van Lansingerland en de nieuw te ontwikkelen geothermiebron van de TU Delft aangekoppeld worden. Nog weer later is aankoppeling van een nog te ontwikkelen aardwarmtebron onder Ypenburg/Dwarskade een optie. Samen met restwarmteleveranciers, zoals de Rotterdamse haven, komt de realisatie van een groot warmtenetwerk, de ‘warmterotonde Zuid Holland’ binnen bereik. Dit biedt de gebruikers nog meer leveringszekerheid.