Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Duurzame tuinbouw in Pijnacker West

Pijnacker West is het glastuinbouwgebied tussen de bebouwde kommen van Pijnacker en Delfgauw, aan weerszijden van de Delftsestraatweg.

Luchtfoto glastuinbouwgebied Pijnacker West

Pijnacker West is een omvangrijk gebied met een gevarieerde historie en een enorme afwisseling aan bedrijvigheid en bebouwing.

Toekomst van Pijnacker West

De gemeente ziet mogelijkheden voor de glastuinbouw om zich in de gemeente en de regio te blijven ontwikkelen. Gemeente en sector moeten hiertoe nauw samenwerken. Belangrijk is dat tuinders investeren in de toekomst van hun bedrijf en het gebied. De gemeente faciliteert hierin. Bijvoorbeeld met het nieuwe bestemmingsplan Duurzame glastuinbouwgebieden, dat ruimte biedt om duurzaam te ondernemen.

Visie

Onderzoek HAS-studenten

Drie studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) uit Den Bosch hebben in opdracht van de gemeente een visie opgesteld op de modernisering en herstructurering van het duurzame glastuinbouwgebied Pijnacker West.

Uit dit rapport blijkt dat Pijnacker West toekomstperspectief heeft. Met gezamenlijke inzet kan het verder groeien naar een modern, duurzaam en innovatief glastuinbouwgebied.

Samen verder

Het onderzoek heeft bij de betrokkenen uit Pijnacker West nieuwe energie losgemaakt. De deelnemers zien in dat op verschillende vlakken winst te halen is. Op diverse onderwerpen is nader overleg, uitwerking of samenwerking nodig. Hierbij heeft de gemeente behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt, met voldoende draagvlak in het gebied. In Pijnacker West wordt daarom nu gesproken over het oprichten van een samenwerkingsverband. Zo kunnen we samen verder werken aan de doorontwikkeling van Pijnacker West.

Meer info

Voor meer informatie over het glastuinbouwgebeid Pijnacker West kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Chris Bos (tel. 14 015).