Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Duurzame glastuinbouwgebieden, Rijskade 16 wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld (in procedure)

Het Wijzigingsplan Duurzame glastuinbouwgebieden, Rijskade 16 is gewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bedrijfswoning die hoorde bij het glastuinbouwbedrijf aan de Rijskade 16 bewoond wordt als burgerwoning. Het bijbehorende bedrijf is ten behoeve van schaalvergroting aan een naastgelegen bedrijf verkocht. De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’.

Inzage

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.