Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Duurzame glastuinbouwgebieden 2016, wijzigingsplan (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 13 december 2016 het wijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden 2016’ heeft vastgesteld.

In dit wijzigingsplan zijn twee locaties aan de Nieuwkoopseweg (Nootdorp) opgenomen:

Nieuwkoopseweg 31/37

Ten behoeve van een efficiƫnte inrichting van het glastuinbouwbedrijf wenst de eigenaar van de bedrijfswoning aan de Nieuwkoopseweg 31 te Nootdorp deze te verplaatsen richting huisnummer 37. Daarnaast wil dit bedrijf watertanks dichter dan 5 meter van de perceelgrens realiseren. Beide plannen kunnen mogelijk worden gemaakt door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden van het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden.

Nieuwkoopseweg 16

Omdat de markt steeds verdergaande eisen stelt aan het sorteren en verpakken van producten, wenst dit bedrijf, dat pepers teelt, de bedrijfsgebouwen te vergroten. Deze plannen zorgen er voor dat het gebouw op minder dan 5 meter van de erfgrens komt te staan, wat alleen toegestaan is na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden.

Ter inzage

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukkenhebben ter inzage gelegen. Het wijzigingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Beroep instellen

Tegen het vaststellingsbesluit kon beroep worden ingesteld.