Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Duurzame Glastuinbouwgebieden, 1e herziening vaststelling (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘1e herziening Duurzame Glastuinbouwgebieden’ heeft vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Deze 1e herziening van het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’ behelst een regeling die het mogelijk maakt bij glastuinbouwbedrijven (kleinschalige) detailhandel en/of educatieve functies mogelijk te maken.